Polityka prywatności sklepu Sea of Tea

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy Sea of Tea, prowadzony pod www.seaoftea.pl (dalej zwaną Witryną) przez firmę Sea of Tea prowadzoną przez Marina Gunhammar, będzie jednocześnie administratorem danych osobowych, z siedzibą przy ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, nr REGON 367977561, NIP 5213790589, nr telefonu: +48 22 119-85-95.

Sklep Internetowy www.seaoftea.pl (dale Sklep) dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Wykorzystanie plików

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny w celu dostosowania zawartości stron Serwisu do Twoich preferencji, uwierzytelnienia Ciebie w Serwisie w celu udostępniania treści dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników oraz w celu tworzenia statystyk wykorzystania naszych usług. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie plików cookies wyłącz możliwość ich umieszczania w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pliki cookies wykorzystywane przez Hurtownię Internetową mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  • nazwisko i imię,
  • adres płatnika (bilingowy),
  • adres wysyłkowy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu wystawienia faktury VAT:

  • Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: info@seaoftea.pl, numeru telefonu 22 1198595.

Newsletter

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów firmy Sea of Tea sklep z herbatą. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji i przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa informacje i dane osobowe firmom zewnętrznym np. firmy kurierskie.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum, służącego wyłącznie realizacji umowy.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Sposób korzystać z przysługujących praw

Macie Państwo możliwość podglądu, edycji i usuwania Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@seaoftea.pl.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. W celu realizacji tych uprawnień można kontaktować się z Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: info@seaofteapl lub listownie na adres Sprzedawcy: Sea of Tea, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa.

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.